Date of arrive
Arrival
Check-out date
Check-out
Vendégek száma
1 szoba, 2 vendég

Referentna lista hotela

2020 ICF Canoe Kayak Sprint & Paracanoe World Cup (septembar 2020. godine)

Mađarsko nefrološko društvo  XXXVI. Generalna skupština (oktobar 2019. godine)

Mađarsko društvo za akušerstvo i ginekologiju ultrazvuka XV. Kongres (septembar 2019. godine)

International Biology Olympiad 2019 (jul 2019. godine)

7th International Conference on Attosecond Science and Technology (jul 2019. godine)

Konferencija mađarske Komore javnih beležnika (novembar 2018. godine)

Konferencija finansijskih i ekonomskih revizora Mađarske (novembar 2018. godine)

SIWAN (Segedinska Međunarodna radionica o napretku na polju nanonauke) 7 (oktobar 2018. godine)

12. Centralnoevropski simpozijum o farmaceutskoj tehnologiji (septembar 2018. godine)

45. Kongres Udruženja mađarskih hirurga u oblasti otolaringologije (septembar 2018. godine)

18. Kozmetološki kongres Mađarskog dermatološkog društva (jun 2018. godine)

Godišnja opšta skupština Trgovinskog udruženja mađarskih konditora 2018. (februar 2018. godine)

40. Godišnji sastanak advokata (oktobar 2017. godine)

7. Kongres Udruženja mađarske pedijatrijske gastroenterologije (oktobar 2017. godine)

Konferencija advokata za krivično pravo Mađarske advokatske komore (septembar 2017. godine)

26. Kongres mađarskog Udruženja za hematologiju i transfuziju (maj 2017. godine)

Konferencija policijskih načelnika Salzburg Forum (maj 2017. godine)

21. Tematski sastanak ISE (Međunarodno udruženje za elektrohemiju) (april 2017. godine)

21. Konferencija kliničkih farmakologa (april 2017. godine)

Prvi kongres hirurško-onkološke sekcije Mađarskog društva hirurga (mart 2017. godine)

Kongres sekcije za debelo crevo Mađarskog društva za gastroenterologiju (mart 2017. godine)

Godišnja generalna skupština Mađarskog udruženja pedijatara (septembar 2016. godine)

63. Skupština, konferencija i izložba MEE (Mađarsko elektrotehničko udruženje) (septembar 2016. godine)

BiPoCo (biopolimeri i kompoziti) 2016 (avgust 2016. godine)

Međunarodna predsednička gala večera Rotary kluba, jun 2016. godine

Ministarski forum za države članice Šengenske zone sa spoljnim kopnenim granicama (maj 2016. godine)

26. Svečani kongres Mađarskog udruženja za endokrinologiju i metabolizam (maj 2016. godine)