2023 nyári nyereményjáték-szabályzat

2023. június 05.

1. A Játék és szervezője

Nyári nyereményjáték 2023 (továbbiakban: Játék) szervezője a Hunguest Zrt. (Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., Cégjegyzékszám: 01 10 043127) (továbbiakban Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat szintén a Hunguest Zrt. (Székhely: 10565 Budapest, Váci utca 38., Cégjegyzékszám: 01 10 043127) (továbbiakban: Szervező) látja el.

A Játékot a Szervező www.hunguesthotels.hu oldalon keresztül hirdeti meg.

A nyereményeket a Szervező biztosítja.

Szervező, a játékot a kizárólag www.hunguesthotels.hu oldalon bonyolítja le.

A Játékos a Nyaralás 2023 ajánlatok közül történő, a részvételi feltételekben meghatározottak szerinti szállásfoglalással részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a szállásfoglalás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá tartozó, engedélyköteles szerencsejátéknak.

2. Részvételi feltételek

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Az a Játékos, akik a Játék ideje alatt közvetlenül:

 • a www.hunguesthotels.hu oldalon keresztül,
 • a NYARIJATEK23 promóciós kód használatával,
 • a Nyaralás 2023 ajánlatok közül,
 • a foglalási időszak alatt,
 • az utazási időszak tartamára szóló,
 • minimum 3 éjszakára szállást foglal
 • és azt online 100%-ban előre kifizeti (bankkártyával vagy bármelyik szolgáltató által kibocsátott SZÉP Kártyával)

részt vesz a játékban.

Foglalási időszak: 2023.06.09 – 2023.06.30.

Utazási időszak: 2023.07.01 – 2023.09.03.

A játék keretében foglalható Hunguest szállodák és az online foglaláskor elérhető fizetési módok:

SZÁLLODA

Elérhető fizetési lehetőségek az online foglalás során:
Hunguest Hotel Apollo, Hajdúszoboszló Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Aqua-Sol, Hajdúszoboszló Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hotel Aquarell, Cegléd Bankkártya (SimplePay)
Hunguest Bál Resort, Balatonalmádi Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Bük, Bükfürdő Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hotel Eger & Park, Eger Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Erkel, Gyula Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Forrás, Szeged Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Freya, Zalakaros Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Helios, Hévíz Bankkártya (SimplePay), OTP és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Panoráma, Hévíz Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Pelion, Tapolca Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Saliris Resort, Egerszalók Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák
Hunguest Hotel Sóstó, Nyíregyháza Bankkártya (SimplePay), OTP, K&H és MBH SZÉP kártyák

A Játékos a sorsolásban a szállásfoglaláskor kapott egyedi foglalási azonosítóval vesz részt.

A Játékban csak a megvalósult foglalások vesznek részt. Az előzetesen 100%-ban kifizetett, de a kötbérmentes határidőn belül lemondott szállásfoglalások nem vesznek részt a Játékban. A foglalás 14 nappal az érkezés előtt kötbérmentesen lemondható. A 8-13 nappal érkezés előtt történő lemondásnál 50% kötbér, 7 napon belüli lemondás és meg nem érkezés esetén 100% kötbér kerül felszámításra. 100% kötbér megfizetése esetén a Játékban részt vehet a Játékos.

A Játékban a HUNGUEST Egyéni Törzskártya pontbeváltásra nincs lehetőség, valamint VIP Kártya által nyújtott százalékos kedvezmények sem érvényesíthetők, csak a Törzsvendég pontok felírására van lehetőség. A Nyereményjátékban résztvevők egyéb kedvezményeket nem érvényesíthetnek.

Szállásközvetítőn keresztül történő szállásfoglalás nem vesz részt a Játékban.

A játék más promóciókkal és egyéb előrefizetés nyújtotta százalékos kedvezményekkel nem vonható össze!

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama és menete

A Játék időtartama: A játék 2023.06.09 0:00 órától (foglalási időszak kezdete) - 2023.06.30. 23:59 percig (foglalási időszak vége) tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett szállásfoglalások a Játék szempontjából érvénytelenek.

A Játékosok közül 3 Játékos nyereményben részesül.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

4. A sorsolás

A sorsolásban valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A sorsolásra az utazási időszak lezárása után kerül sor.

Nyertes sorsolásának ideje: 2023.09.14 14:00 óra

Nyertes sorsolásának helyszíne: Hunguest Zrt. 1056 Budapest, Váci u. 38.

A sorsolás közjegyző bevonásával történik.

A játék nyertesei a vásárláskor megadott email címre kapnak értesítést. A játék nyerteseinek értesítést követően fel kell venniük a kapcsolatot a Szervezővel adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából.

A nyeremény átadására a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

Szervező valamennyi nyereményre 1-1 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti. Pótnyerteseket a Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem veszi fel a kapcsolatot a fenti meghatározott határidőn belül a Szervezővel, a Szervező úgy tekinti, hogy lemondott a nyereményről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

5. Nyeremények, nyertes

A Játék nyereményeit a Hunguest Zrt. biztosítja.

A nyeremények:

I díj: 1 000 000 forint értékű HUNGUEST Hotels Ajándékkártya

II díj: 500 000 forint értékű HUNGUEST Hotels Ajándékkártya

III díj: 250 000 forint értékű HUNGUEST Hotels Ajándékkártya

A nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereménytárgyra nem válthatók.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Szervező megkeresésére öt munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Adózás

A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

A nyertes jogosult a nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő öt munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: info@hunguesthotels.hu

7. Nyertes értesítése

A Nyertessel a kapcsolatfelvétel az online szállásfoglalás során megadott emailre történő értesítés formájában zajlik, amely megkeresésre válasz email üzenetben köteles visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei email üzenetben kerülnek egyeztetésre.

A nyeremény átadására a nyertes/tartaléknyertes játékos részére a nyeremény a sorsolás napját követő 90 napos határidőn belül van lehetőség.

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: info@hunguesthotels.hu

Amennyiben a nyeremény nyertese lemondott a nyereményről, abban az esetben arra a Pótnyertes szerez jogot.

8. Nyeremények átvétele

A Szervező a nyereményt a Nyertessel történő egyeztetés után adja át.

A nyereményeket a Szervező a Nyertes részére ajánlott, tértivevényes postai küldeményként kézbesíti.

A nyereményt a szállítási adatok megadását követően számított öt (5) munkanapon belül átadja kiszállításra.

9. Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

10. Adatkezelés

Hunguest Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.hunguesthotels.hu/adatvedelem/ oldalon, mely elválaszthatatlan részét képezi a Nyereményjáték szabályzatnak.

2023. június 5.
Hunguest Zrt.