Hunguest Hotels Hungary
Belépés

Megduplázzuk a nyarat!

Dupla biztonság, dupla pontjóváírás. Hunguest Hotels Törzskártyájára az eddigi 10% helyett 20%-nyi pontot írunk jóvá 2020. augusztus 31-ig!

Minden Hunguest Hotels Törzskártyával rendelkező vendégünknek dupla pontot írunk jóvá ezen a nyáron. Nincs még kártyája? Igényeljen egyet ide kattintva, de a szállodáinkban is megteheti.


A Hunguest Hotels Zrt „Dupla pont akció” elnevezésű promóciójának Promóciós Szabályzata

A Hunguest Hotels Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 14, cégjegyzékszám: 01 10 14040) – továbbiakban Szervező – „Dupla pont akció” elnevezéssel promóciót szervez, amelynek szabályait Szervező a jelen Promóciós Szabályzatban határozza meg.

1. A Dupla pont akció időtartama, területi hatálya

A Dupla pont akció 2020. augusztus 31-ig szóló időtartamra (illetve az adott szállodák újranyitási napjától*) érvényes.

Ajánlataink a dupla pont akció idején:

Visszajövünk! - újranyitási ajánlatok

Nyaralás

Augusztus 20. hosszú hétvége

Szállodáink összes akciója

A Dupla pont akció a Hunguest Hotels Zrt alábbi szállodáiban kerül érvényesítésre:

2. A Dupla pont akcióban történő részvétel

A Dupla pont akciót a Szervező a jelen Promóciós Szabályzat 1. pontjában meghatározottak szerinti szállodákban érvényes foglalással rendelkező, és a Hunguest Hotels Törzsvendégkártya szabályzatának megfelelő azon vendégek – továbbiakban HH Törzsvendég – részére szervezi, akik Hunguest Hotels Egyéni Törzskártyával, vagy Hunguest Hotels VIP Törzskártyák (VIP Executive Kártya, VIP Aranykártya, VIP Gyémántkártya) valamelyikével rendelkeznek, és 2020. augusztus 31-ig a megjelölt szállodák valamelyikében szállnak meg.

3. A Dupla pont akciós ajánlat és mechanizmusa

A Szervező a Dupla pont akció időtartama alatt a Hunguest Hotels Törzskártyájával rendelkező vendégek számára az eddigi 10% helyett 20%-nyi pontot ír jóvá 2020. augusztus 31-ig tartó időszakban!

A HH Törzsvendég szabályzat feltételei a  www.hunguesthotels.hu/hu/torzskartya/ oldalon kerültek meghatározásra.

A feltételek teljesülése esetén a pontok jóváírása automatikusan történik, erről a Szervező külön értesítést nem küld.

A Dupla pont akciót az akciós időtartam alatt akár több alkalommal is igénybe lehet venni.

4. Egyéb szabályok

Jelen Promóciós szabályzatot és a jelenleg érvényes „Egyéni és VIP Törzskártya Üzleti Feltételek”-et együttesen kell értelmezni, azon dokumentumban használt fogalmak jelen Promóciós Szabályzatban is irányadóak.

5. A Szervező jogai

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Dupla pont akciót bármikor szüneteltesse, vagy visszavonja, továbbá, hogy a Dupla pont akció feltételeit a www.hunguesthotels.hu/hu/torzskartya/ oldalon történő tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa.

A Hunguest Hotels Törzsvendég szabályzat általános feltételei a www.hunguesthotels.hu/hu/torzskartya oldalon kerültek meghatározásra.