Új OKJ-s szakképesítések wellness és fitnesz szakterületeken

Hosszas előkészület után megszületett az új OKJ (Országos Képzési Jegyzék), melybe bekerültek olyan piacképes, korszerű képzések, melyek lehetővé teszik a wellness és a fitnesz szakterületen dolgozók számára az állam által elismert végzettségek megszerzését. Ennek értelmében 2008. szeptemberétől államilag elismert szakma lesz a wellness tanácsadó, a szállodai animátor, a fitnesz-wellness asszisztens, a személyi edző és az aqua tréner. Az új OKJ bevezetésével azonban megszűnik az eddigi gyakorlat, miszerint hivatalos végzettség nélkül is lehet praktizálni személyi edzőként, wellness tanácsadóként, vagy például szenior trénerként.

A jegyzék megújítása következtében alapvetően megváltozik a szakképesítések szerkezete, tartalma, új szakmai és vizsgakövetelmények jelennek meg, melyek ismeretében a képző intézményeknek új képzési programokat kell kidolgozniuk, s mind szakmai, mind pedig szabályozási szempontból az új feltételrendszernek kell megfelelniük.

Az új OKJ fejlesztése, átalakítása során fontos szempont volt, hogy a szakképesítések rendszerének struktúrája szolgálja az egész életen át tartó tanulást. A korábbival szemben az új OKJ modulrendszerben építkezik, mely lehetővé teszi az egyes egymásra épülő szakképesítések közötti átmenetet.

Az új OKJ-ba bekerült szakterületek többsége az elmúlt években kiállta az idők próbáját, s elmondható, hogy a valós piaci igényeket elégítik ki. A wellness egészségturizmus előretörése és sikerágazattá válása képzett wellness menedzserek, wellness tanácsadók, animátorok, aqua trénerek igényét hozta magával. A wellness szállodák osztályba sorolási kritériumát szabályozó rendelet már korábban is előírta a megfelelő wellness végzettséggel rendelkező alkalmazottak foglalkoztatását, azonban nem volt világos, hogy mely végzettségek tartoznak ide. A 2008. szeptember 1-jétől életbe lépő rendelet azonban végre pontosan definiálja az új OKJ szerint megszerezhető fitnesz – wellness szakterülethez köthető képesítéseket.

A képzésekről és az új OKJ-s rendszerről az érdeklődők a www.iwi.hu oldalon, valamint az IWI Európa Wellness Oktatási Központ ingyenes Nyílt Napján tájékozódhatnak szeptember 6-án.