Facebook nyereményjáték szabályzat - Hunguest Hotel Erkel

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a Hotel Erkel Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 1.) munkatársait, valamint ezek - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozóit.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vétele mellett mindenki részt vesz, aki 2011. június 30. napjáig "Tetszik" ("Like") kapcsolatot alakít ki a HUNGUEST Hotels Facebook oldalával (http://www.facebook.com/hunguesthotels), és az ott megjelölt "Hírlevél" alkalmazásban feliratkozik a Hunguest Hotels hírleveleire.

A nyereményjátékban minden ezer feliratkozott között kerül kisorsolásra a nyeremény:
1 db. hétvége (2 éjszaka 2 főre félpanzióval ill. alapszolgáltatásokkal) a Hunguest Hotel Erkel szállodában egy 2011. december 28-ig tetszőleges, de a szállodával előre egyeztetett időpontban.

A nyereményjáték 2011. június 30. napjáig tart.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyerteseket a megadott e-mail címükre küldött levélben értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Hotel Erkel Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Hotel Erkel Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

A Szervező jogai

A Hotel Erkel Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a HUNGUEST Hotels honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Hotel Erkel Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Hotel Erkel Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Hotel Erkel Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Hotel Erkel Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Hotel Erkel Kft. minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Hotel Erkel Kft. számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Egyéb rendelkezés

Ezen nyereményjáték független a Facebooktól, minden eleme a Hotel Erkel Kft. felelőssége.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@hunguesthotels.hu