HUNGUEST HOTELS A JÖVŐBEN – PÁLYÁZAT SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2020. április 15.

2020. április 15.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Hunguest Hotels pályázatának (a továbbiakban: a „Pályázat”) alábbi részvételi feltételeit. A Pályázatban való részvétel, a Pályázat jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Pályázatban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Pályázó”.

A Pályázat kiírója, adatkezelő: Hunguest Zrt. (Adószám: 12155169-2-44, székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. a továbbiakban: „Hunguest Hotels”).

A Pályázat kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A Pályázat célja: a Hunguest Hotels szállodáinak megismertetése.

A Pályázat meghirdetése a Hunguest Hotels zárt Facebook csoportjában történik:

https://www.facebook.com/groups/hunguest/

A Pályázat nincs kapcsolatban a Facebookkal és Instagrammal és nem Facebook, illetve Instagram által szervezett, illetve szponzorált tartalom.

A részvételre való alkalmasság és a Pályázat menete

A Pályázatban bárki részt vehet, aki a meghirdetett időtartam alatt önkéntesen beküldi pályázatát.

A Pályázatban való részvétel: A Pályázó a Hunguest Hotels facebook oldalán meghirdetett kiírás szerint beküldi "Hunguest Hotels a jövőben" című dolgozatát az info@hunguesthotels.hu címre.

A Pályázat időtartama: 2020. 04. 15. 17:00 órától 2020. 04. 30. 11.00 óráig.

A Pályázat eredményhirdetésének időpontja: 2020. 05. 08.

A Hunguest Hotels két nyertest fog kihirdetni, akiket a saját szempontjai szerinti alapján választ ki.

A Pályázat nyereménye

2 db Hunguest Hotels Ajándék Kártya, egyenként 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint értékben

Bővebben a a Hunguest Hotels Ajándék Kártyákról itt található.

Hunguest Hotels Ajándék Kártya Üzleti feltételek (pdf) itt olvasható.

A nyeremény átvételének részletes feltételeiről a Hunguest Hotels a Pályázat eredményhirdetésének időpontját követően tájékoztatja a nyerteseket.

A Hunguest Hotels a nyertesek nevét saját Facebook oldalán és honlapján: www.hunguesthotels.com is közli.

A Hunguest Hotels e-mailben jelentkezik a nyerteseknél és a nyeremény átvételének helyéről és idejéről ezen a módon ad tájékoztatást. Ha a nyertes e-mail címe bármilyen okból nem elérhető, vagy a nyertes az e-mail átvételét követően nem jelentkezik 72 órán belül a Hunguest Hotelsnél, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, mellyel kapcsolatban kártérítési igénnyel nem élhet.

A nyeremény átvétele

A nyeremény át nem vétele, vagy a Hunguest Hotels Ajándék Kártya be nem váltása a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

A Pályázó saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek nem jelentkeznek adataival, a Hunguest Hotelst erre vonatkozóan nem terheli semmilyen felelősség.

A Hunguest Hotels kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes e-mail fiókja a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb 2020. május 15. napjáig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, inbox megtelt stb).

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Hunguest Hotels mindennemű felelősséget kizár.

A Hunguest Hotels nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen, vagy hibásan megadott adatokkal kapcsolatos következményekért.

Egyéb tudnivalók

A Pályázatban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A Hunguest Hotels márkanév szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Hunguest Zrt. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Pályázatban nem vehetnek részt a Hunguest Hotels munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, ideértve például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

A Hunguest Hotels visszavonhatja, vagy megszüntetheti a Pályázatot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Pályázat megszüntetésre kerül, a Hunguest Hotels törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés, vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Hunguest Hotels fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Pályázatot kiegészítse, vagy módosítsa.

A Pályázó elfogadja, hogy a Pályázat során a jelen szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Hunguest Hotels számára okozott kárért teljes körű felelősség terheli. A Hunguest Hotels a Pályázat elérhetőségét a jelen szabályzat megszegése esetén bármely Pályázótól megvonhatja.

A Hunguest Hotels nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Pályázónál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Hunguest Hotels felelősséget nem vállal.

A Pályázó azáltal, hogy részt vesz a Pályázatban, automatikusan elfogadja a jelen szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Hunguest Hotels fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Pályázatot kiegészítse, vagy módosítsa. A Pályázatban való részvétel a Hunguest Hotels fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Pályázat elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

A feltételek elfogadásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan a Hunguest Hotelsen kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Pályázattal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket a Hunguest Zrt. csapatának lehet küldeni emailben: info@hunguesthotels.hu

Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Pályázatban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Pályázó egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, illetve a nyertesek listáján való szerepléshez. A Pályázatban való részvételként a küldött pályaművet a Hunguest Hotels Facebook oldalán és honlapján közzéteszi. A Hunguest Hotels nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Hunguest Hotels a Pályázó személyes adatait (név, e-mail cím, életkor) egyrészt a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez (a nyereményről történő értesítés) használja fel. Amennyiben a Pályázó a hozzájárulását visszavonta, úgy a Pályázat lezárását (a nyertes értesítését, illetve a nyeremény átadását) követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek.

Amennyiben a Pályázó a Pályázat ideje alatt vonja vissza hozzájárulását személyes adatai kezelésére, úgy törlődik az adatbázisból és a Pályázatban nem kerül értékelésre, nem nyerhet.

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A Pályázó az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Hunguest Zrt. 1015 Budapest, Hattyú utca 14, postai és az info@hunguesthotels.hu e-mail címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk.

Budapest, 2020. április 15.

Hunguest Zrt. ÁSZF

Hunguest Zrt. Adatvédelmi tájékoztató