Hunguest Hotels Hungary
Belépés

HUNGUEST HOTELS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - 2018

Érvényes: 2018. január 1-től

Figyelem!
Az ÁSZF és annak 1. számú Melléklete megváltozott. A változások 2018. január 1. napjától hatályosak, így az ezen a napon vagy azt követően igénybe vett szolgáltatások tekintetében irányadók!

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodáinak szolgáltatásaira terjed ki. A HUNGUEST Hotels Zrt. jelen Általános Szerződési feltételeit a saját, valamint egyes tagszállodáit üzemeltető gazdasági társaságok nevében eljárva teszi közzé, azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat az egyes szállodák vonatkozásában az 1) pontban megjelölt Szolgáltatók nyújtják és az azzal kapcsolatos valamennyi jog, illetve kötelezettség őket illeti, illetve terheli.

1) A SZOLGÁLTATÓK ADATAI:

Hunguest Hotel Apollo
Hunguest Hotel Aqua-Sol
Hunguest Hotel Bál Resort
Hunguest Hotel Béke
Hunguest Hotel Erkel
Hunguest Hotel Flóra
Hunguest Hotel Freya
Hunguest Hotel Helikon
Hunguest Hotel Helios
Hunguest Grandhotel Galya
Hunguest Hotel Millennium
Hunguest Hotel Panoráma
Hunguest Hotel Pelion
Hunguest Hotel Platánus
Hunguest Hotel Répce
Hunguest Hotel Répce Gold

Cím: HUNGUEST Hotels Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.
Levélcím: 2053 Herceghalom, Pf. 5.
Telefon: (06-1) 481-9100
Fax: (06-1) 481-9101, 481-9102
E-mail: info@hunguesthotels.hu
Internet: http://www.hunguesthotels.com

Hunguest Hotel Forrás
Hunguest Hotel Palota

Cím: Ligetfürdő Kft., 6726 Szeged, Torontál tér 1.
Telefon: (06-62) 566-488
Fax: (06-62) 566-489
E-mail: info@ligetfurdokft.hu

Hunguest Hotel Heiligenblut
Cím: Heiligenblut Hotel GmbH, A-9844 Heiligenblut, Winkl 46.
Telefon: (+43) 4824-4111
Fax: (+43) 4824-4111-88
E-mail: office@hotel-heiligenblut.at

Hunguest Hotel Fenyő
Cím: S.C.Fenyő S.R.L., RO-530132 Miercurea Ciuc, Str.N.Balcescu Nr.11.
Telefon: (+40-266) 311-493
Fax: (+40-266) 372-181
E-mail: marketing@hunguest-fenyo.ro

Hunguest Hotel Sun Resort
Cím: Hunguest Hotels Montenegro d.o.o., MNE-85340 Herceg Novi, ul.Sveta Bubala BB.
Telefon: (+382-31) 355-000
Fax: (+382-31) 355-023
E-mail: hotelsunresort@hunguesthotels.com

Ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek HUNGUEST Hotels Zrt-t említ, azon az adott szálloda tekintetében a fentiekben megjelölt Szolgáltatót kell megfelelően érteni.

 

2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni az illetékes szállodának. Az egyes szállodák elérhetőségei a HUNGUEST Hotels Zrt. kiadványaiban, a szállodák saját prospektusain, valamint a www.hunguesthotels.com  honlapon találhatók.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.
Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálloda mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.
A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (telefax, e-mail).
A szállodai szobák minden esetben, minden szállodában legalább a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmával megegyező tartalmú szolgáltatásokkal rendelhetők meg.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által közzétett árak, ajánlatok és packagek minden esetben tartalmazzák a „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” tartalmát képező szolgáltatásokat.
A HUNGUEST Hotels Szállodalánc tagszállodái által alkalmazott „HUNGUEST Hotels szállodai Alapcsomag” egyes tagszállodák szerinti tartalmát jelen Általános Szerződési Feltételek I.sz. Melléklete foglalja magába.

b) közvetített szolgáltatások:

A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Hunguest Hotels weboldalán a www.hunguesthotels.hu/hu/kozvetitett_szolgaltatasok/ közvetlen Internet címen. A mindenkor érvényes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címen történik.

c) az ajánlatok érvényessége:

A HUNGUEST Hotels Zrt. ajánlatai - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

d) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplő 1 napi szobaár.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek  rögzítésére.

e) a szállodába történő érkezés-távozás:

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 (egyes tagszállodákban 12:00) óráig kell elhagyni.

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, a HUNGUEST Hotels Törzskártya Program keretében kibocsátott kártyával, egészségpénztári kártyával (amennyiben a lánc az adott egészségpénztárral ennek elfogadására szerződött) valamint a belföldi szállodák esetében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően -Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).
A HUNGUEST Hotels Zrt. fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének  megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.
SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni.

4) ÁRAINK

A HUNGUEST Hotels Zrt. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a HUNGUEST Hotels Zrt. külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem.
Az árak - a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.
A HUNGUEST Hotels Zrt. az árváltozás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a HUNGUEST Hotels Zrt. honlapján (www.hunguesthotels.com ) található.
Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

a) gyermekkedvezmények:

A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

b) teljes panziós ellátás:

Az érkezés napi vacsorától – az egyes szállodánként eltérő módon – az elutazás napi reggeliig, illetve ebédig szól a szállodával történő előzetes egyeztetéstől, valamint a szálloda által publikált ajánlattól függően.

c) programok:

A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A HUNGUEST Hotels Zrt. egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie az érintett szállodával. A programok az egyes szállodák kiadványaiban, illetve a www.hunguesthotels.com  honlapon kerülnek feltüntetésre.

d) gyógyászati szolgáltatások:

A HUNGUEST Hotels Zrt. szállodáiban igénybe vett gyógyászati szolgáltatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő térítési díj fizetendő.

6) REKLAMÁCIÓ:

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással.
A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) KÁRTÉRÍTÉS:

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Herceghalom, 2017. december 18.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. sz. MELLÉKLETE

„HUNGUEST HOTELS  SZÁLLODAI ALAPCSOMAG” TARTALMA  SZÁLLODÁNKÉNT

ÉRVÉNYES 2018. JANUÁR 1-TŐL IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

Szállodák

Tartalom

 

 

HUNGUEST Hotel APOLLO
Hajdúszoboszló

 

Szállás étkezés nélkül, fitnesz terem és fürdőköpeny használat, korlátlan számú belépés a tartózkodás időtartama alatt a rövid, zárt folyosón elérhető Hunguest Hotel Béke Wellness- és Gyógyfürdőjébe (gyógy-, élmény-, gyermek- és úszómedence, illatkamra, gőzkabin, infrakabin, nyitva tartás függvényében), zárt parkoló, korlátozott adatforgalmú, vezeték nélküli internet elérhetőség (WIFI) minden szobában.

HUNGUEST Hotel AQUA-SOL
Hajdúszoboszló

Szállás étkezés nélkül, a szálloda wellness részlegének  korlátlan használata, (jakuzzi, finn szauna, gőzfürdő, élményzuhany), a Hungarospa Hajduszoboszlói Gyógyfürdő üzemelő medencéinek igénybevétele a nyitva tartás függvényében (fedett és nyitott gyógyvizes medencék, továbbá a strand időszakban uszoda, hullám-, pezsgő-, és gyermekmedence, mediterrán tengerpart),  Aqua Palace fedett élményfürdő igénybevétele, délutáni kávé és sütemény, fürdőköpeny használat, WIFI használat.   

HUNGUEST Hotel BÁL RESORT
Balatonalmádi

Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját wellness részlegének korlátlan használata (úszómedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, merülő medence, jacuzzi, Kneipp-taposó, fitneszterem, pihenőszoba, fürdőköntös), szobaszéf, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel BÉKE
Hajdúszoboszló

Szállás étkezés nélkül, a szálloda gyógyfürdőjének (gyógy-, élmény-, gyermek és úszómedence), wellness részlegének (illatkamra, gőzkabin, infrakabin,) korlátlan használata, fürdőköpeny használat, zárt parkoló, WIFI használat.  

HUNGUEST Hotel BÉKE 
APARTMAN ÉPÜLET

Hajdúszoboszló

Szállás étkezés nélkül, a szálloda gyógyfürdőjének (gyógy-, élmény-, gyermek és úszómedence), wellness részlegének (illatkamra, gőzkabin, infrakabin) korlátlan használata,  zárt parkoló, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel ERKEL
Gyula

Munkácsy szárny ***: Szállás étkezés nélkül, az éjszakák számával megegyező számú, korlátlan belépésre jogosító gyógy és strandbelépő a Várfürdőbe.
Dürer szárny ****: Szállás étkezés nélkül, az éjszakák számával megegyező számú, korlátlan belépésre jogosító gyógy,- és strandbelépő a Várfürdőbe és az AquaPalotába, a szálloda Harmónia Wellness Központjának használata (élménymedence, finn és infra szauna,  élményzuhany, csobbanómedence, kondicionálóterem, sószoba), fürdőköntös használat, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel FENYŐ
Csíkszereda (Erdély)

Szállás büféreggelivel, wellness használat (szauna, infraszauna és jacuzzi), wireless internet használat.

HUNGUEST Hotel FLÓRA
Eger

Szállás étkezés nélkül, wellness sziget használata (élménymedence, gyermekmedence, fekvő jacuzzi, infra-, finn-, illat- és gőzszauna, merülő medence, Kneipp kavicságyas taposó medence), közvetlen átjárás a városi strandra és az élményfürdőbe, WIFI használat.

 HUNGUEST Hotel FORRÁS
Szeged

Szállás étkezés nélkül, korlátlan belépő a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged (családi wellness, élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand) üzemelő medencéihez, valamint korlátlan belépő a Napfényfürdő Csendes wellness részlegébe (csendes, relaxációs zóna, ahová csak 16 éven felüliek léphetnek be, biztosítva ezzel a vendégek nyugodt környezetben történő pihenését.)
 Szolgáltatások: élmény- és pezsgőmedence, finn szaunák, infraszauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna), fürdőköntös, WIFI használat. (Az elutazás napján a fürdőkomplexum   11:00 óráig vehető igénybe.)

 HUNGUEST Hotel FREYA
Zalakaros

Szállás étkezés nélkül, az éjszakák számával megegyező számú fürdőbelépő a Gránit Gyógyfürdőbe.  A fürdőbelépő naponta korlátlan átjárást biztosít a Gránit Gyógyfürdő gyógyvizes medencéihez és belépésre jogosít - a nyitva tartás függvényében - a Strand- és Hullámfürdőbe és a szabadtéri Vizipók Csodapók - gyermekvilágba, felnőttek részére fürdőköpeny használat, széf használat, WIFI használat.

HUNGUEST GRANDHOTEL GALYA
Galyatető

Szállás étkezés nélkül, wellness használat (fedett medencék, pezsgőfürdő, szaunák, gőzkabin), kondicionáló terem és fürdőköpeny használat, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel HEILIGENBLUT
Heiligenblut (Ausztria)

 Tél: büféreggelivel és büfévacsorával, szabadidős ill. animációs programok, fürdőrészleg használata, gyerekklub 18.30-20.30h (szombat vasárnap bejelentkezés szükséges); hétfőtől-péntekig 09.00-17.00h (bejelentkezés szükséges), számítógép internet hozzáféréssel ill. W- Lan az egész szálloda területén
Nyár: büféreggelivel és büfévacsorával,  Karintia Nemzeti Park kártya, Grossglockner Hochalpenstraße kedvezményes használata, szabadidős és animációs programok, fürdőrészleg használata, gyerekklub 18.30-20.30h (szombat vasárnap bejelentkezés szükséges); hétfőtől-péntekig 09.00-17.00h (bejelentkezés szükséges).   

HUNGUEST Hotel HELIOS
Hévíz

Szállás étkezés nélkül, korlátlan fürdő- és wellness-részleg használat (fedett termálfürdő, jacuzzi, szauna, infraszauna, gőzkabin, élménymedence, tavasztól őszig a parkban úszómedence és nyáron gyermekmedence), fitneszterem-használat, naponta változatos sportprogramok edzővel (reggeli torna, senior, erősítő és gerinc-torna, stretching, légzőgyakorlatok, Thera Ball, Thera Band, vízi torna, aqua fitness, aqua jogging, aqua stretching), széfhasználat, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel MILLENNIUM
Budapest

Szállás étkezés nélkül, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel PALOTA
Lillafüred

Szállás étkezés nélkül, uszoda, élménymedence, szauna, infraszauna, taposó- és merülőmedence, gőzfürdő, pezsgőfürdő, sókamra, fitness terem, kültéri finn szauna merülő medencével, fürdőköpeny használat, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel PANORAMA
Hévíz

Szállás étkezés nélkül, széfhasználat,
 WIFI használat.

HUNGUEST Hotel PELION
Tapolca

Szállás étkezés nélkül, Wellness sziget használata (élményfürdő, termálvizes medencék, szauna, infraszauna, rönkszauna, bioszauna, sókabin, gőzkamra), fitnesz terem, kerti úszómedence és óriáscsúszdák májustól szeptemberig, gyógybarlang korlátozott használata, reggeli gimnasztika, vízi torna, fürdőköpeny használat, parkolás, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel PLATÁNUS
Budapest

Szállás étkezés nélkül, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel RÉPCE
Bükfürdő

 

Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját wellness- szigetének használata, az éjszakák számával megegyező számú fürdőbelépő a Büki Gyógyfürdőbe, parkolás, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel RÉPCE GOLD
Bükfürdő

Szállás étkezés nélkül, a szálloda saját wellness- szigetének (úszómedence, pezsgőfürdő, jacuzzi, finn szauna, infra szauna, gőzkabin, jégkása zuhany) használata, az éjszakák számával megegyező számú fürdőbelépő a Büki Gyógyfürdőbe,  fürdőköpeny használat,  parkolás, WIFI használat.

HUNGUEST Hotel SUN RESORT
Herceg Novi (Montenegró)

Szállás légkondicionált szobában, büféreggeli és büfévacsora, fürdőköpeny használata, wellness centrum korlátlan használata (jacuzzi, szauna, szolárium), kerti medence (ingyenes napernyő- és napágy használattal), gyermekmedence, multifunkcionális sportpálya (teniszezési, futballozási és kosárlabdázási lehetőség), saját tengerparti strand, parkolás, WIFI használat.